Przedłużenie rekrutacji na szkolenia

Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne realizowane w ramach STUDENCKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI zostaje przedłużona do 01.04.2012:

tematy szkolen:

1. Publiczno-prawna ochrona konkurencji

    2. Zakładanie i prowadzenie działaności gospodarczej z elementami systemu ubezpieczeń

    Więcej>>