Europejska Akademia Zawodowa

Informujemy, że w dn. 7 grudnia 2011r. o godz. 13:00 rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja do Europejskiej Akademii Zawodowej, realizowanej w ramach STUDENCKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI.

Rekrutacja potrwa do dnia 11.12. 2011, do godz. 18:00.

Uczestnicy mają zagwarantowane materiały szkoleniowe!
Serdecznie zapraszamy!

Interdyscyplinarny program podnoszący kwalifikacje zawodowe zorganizowany w cyklu dwusemestralnym.

Program wykracza poza podstawową ofertę edukacyjną uniwersytetu i jest zorientowany na poszerzenie kwalifikacji zawodowych studentów UR, pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i specjalistycznych umiejętności pozwalających absolwentom UR na lepszy start zawodowy.
Celem EAZ jest podniesienie wiedzy i umiejętności kluczowych na europejskim rynku pracy, m.in. w następujących zakresach:

 • skuteczne zachowania na rynku pracy
 • techniki autopromocji, automotywacji i autoprezentacji
 • kształtowanie przedsiębiorczości i kreatywności na rynku pracy
 • nowoczesna rachunkowość
 • praktyczne aspekty zarządzania (w tym m.in. zarządzanie czasem, stresem, informacją, zespołem, itp.)
 • wybór pracodawcy a korzyści finansowe
 • meandry systemu ubezpieczeniowego i podatkowego w Polsce i UE
 • podstawy prawne i warunki dotyczące rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • źródła finansowania własnej działalności gospodarczej
 • negocjacje w biznesie, rozwiązywanie konfliktów
 • etyczne aspekty biznesu
 • oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem

Zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października.

Zajęcia prowadzone są w cyklu dwusemestralnym:

 • zajęcia dotyczące wybranych zagadnień mających na celu wyrównywanie wiedzy studentów z różnych wydziałów UR dotyczącej możliwości aktywnego wejścia na rynek pracy
 • 4 (lub 2) godziny wykładowe/ćwiczeniowe: raz w tygodniu (pora popołudniowa)
 • spotkanie warsztatowe: raz w semestrze

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez specjalistów w danej dziedzinie.
Po ukończeniu Europejskiej Akademii Zawodowej studenci otrzymają dyplom ukończenia Akademii.

Zajęcia w ramach Europejskiej Akademii Zawodowej

Rozdanie dyplomów Europejskiej Akademii Zawodowej