Wsparcie Biura Karier - informacje

W ramach projektu „Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy” organizowane będą:

 • szkolenia dla pracowników Biura Karier,
 • stała współpraca Biura Karier z psychologiem zatrudnienia oraz specjalistą z dziedziny prawa pracy.

Cel Biura Karier

Celem Biura Karier (Biura Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UR) jest pomoc w kształtowaniu kariery poprzez poradnictwo zawodowe oraz ułatwienie studentom i absolwentom znalezienia zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom.

Co oferuje Biuro Karier:

1. Pomoc studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy poprzez:

 • doradztwo zawodowe (pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych, zapoznanie  z technikami poszukiwania pracy oraz standardami rekrutacji);
 • pomoc w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych, porady dotyczące przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej;
 • wskazanie ewentualnych możliwości podniesienia kwalifikacji (studia podyplomowe, MBA, studia doktoranckie, kursy, szkolenia);
 • przedstawienie perspektyw rozwoju zawodowego;
 • zapoznanie z europejskimi standardami rekrutacji;
 • umożliwienie odbycia ponadprogramowych praktyk;
 • włączenie do internetowej bazy danych studentów i absolwentów UR poszukujących pracy;
 • prasę codzienną z ofertami pracy oraz czasopisma specjalistyczne i poradniki;
 • organizowanie warsztatów z zakresu rynku pracy, kształtowania kariery zawodowej, technik negocjacyjnych, przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych.

2. Nawiązanie i utrzymanie kontaktów z pracodawcami:

 • bank informacji o firmach i instytucjach funkcjonujących na lokalnym oraz ogólnopolskim rynku pracy, ich procedurach kwalifikacyjnych i preferencjach;
 • oferty pracy stałej i czasowej, staży, praktyk śródrocznych i wakacyjnych;
 • organizowanie spotkań z pracodawcami – umożliwienie firmom zaprezentowania się na otwartych spotkaniach, które służą kreowaniu pozytywnego wizerunku w środowisku akademickim;
 • Targi Pracy – spotkania z rynkiem pracy.

3. Płatne staże dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego finansowane z funduszy europejskich w ramach projektu „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu” w okresie od października 2009 roku do grudnia 2013 roku.

Zapraszamy studentów i absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30.

Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego

Budynek Główny
al. Rejtana 16c, pok.011
tel./fax: (017) 872-10-92
tel. (017) 872-10-27
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
http://kariera.univ.rzeszow.pl