Studenci niepełnosprawniInformacje ogólne o zadaniu: „Dodać skrzydeł – pakiet szans dla studenta niepełnosprawnego”

Przedsięwzięcie to wspiera działalność Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Studentów UR – funkcjonujących w Naszej Uczelni.
Celem realizowanego zadania jest efektywne włączenie studentów niepełnosprawnych w korzystanie z pełnej oferty edukacyjnej Uczelni poprzez:

 • Utworzenie sali edukacyjnej ze specjalistycznym sprzętem wspomagającym proces uczenia się osób niepełnosprawnych, m.in.:
 • 6 stanowisk komputerowych
 • specjalne biurka oraz krzesła dostosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych
 • oprogramowanie powiększające i udźwiękawiające tekst
 • specjalne klawiatury, myszy komputerowe
 • drukarki i monitory brajlowskie
 • syntezatory mowy polskiej
 • powiększalniki telewizyjne
 • lupy elektroniczne

Utworzenie wypożyczalni specjalistycznego sprzętu wspomagającego proces uczenia się osób niepełnosprawnych, m.in.:

 • oprogramowanie komputerowe powiększająco-udźwiękawiające na nośnikach USB
 • systemy FM
 • specjalne klawiatury i myszy komputerowe
 • notesy mówiące
 • powiększalniki telewizyjne
 • lupy elektroniczne
 • syntezatory mowy polskiej
 • drukarki etykiet brajlowskich

Wyposażenie sal wykładowych Uczelni w urządzenia wspomagające proces dydaktyczny dla osób niepełnosprawnych (m.in. system FM, system e-beam, ekrany, projektory)

 • systemy FM
 • projektory multimedialne
 • rozwijane ekrany projekcyjne
 • tablice wyposażone w system e-beam rejestrujący treść zapisaną na tablicy w formie cyfrowej
 • poszerzenie otworów drzwiowych dla potrzeb wózków inwalidzkich

Kursy przygotowujące studentów niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy – 15 kursów 15-godzinnych rocznie, realizowanych w małych grupach przy zastosowaniu specjalnych materiałów i metod dydaktycznych. Tematyka obejmować będzie m.in. prawa osób niepełnosprawnych i funkcjonowanie na rynku pracy, metody i źródła pozyskiwania świadczeń, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej i inne.
Dla studentów z dysfunkcją wzroku organizowany będzie kurs orientacji przestrzennej

Dostosowania architektoniczne i transportowe obejmujące zakup 5 transporterów schodowych wraz z wózkami inwalidzkimi oraz 9-osobowego busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Terapię SAPL - stymulacja audio-psycho-lingwistyczna (tzw. metoda Tomatis’a) wspomaga proces edukacyjny osób z zaburzeniami głosu i mowy. Jest wskazana szczególnie dla studentów kierunków lingwistycznych i humanistycznych, przyśpiesza proces uczenia się, poprawia funkcjonowanie w grupie społecznej


W dniu 7 czerwca 2010 r. Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski dokonał w imieniu Uczelni odbioru busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupionego w ramach projektu „Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy”.

 

 


Transportery gąsienicowe

Informujemy, iż w ramach projektu zrealizowano zakup 5 transporterów gąsienicowych wraz z wózkami inwalidzkimi.

Z transporterów można korzystać w budynkach:

 • Instytutu Historii
 • Instytutu Matematyki
 • Instytutu Pedagogiki
 • Wydziału Prawa i Administracji