Zajęcia fakultatywne - informacje

Z elementami matematyki i fizyki studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego mogą spotkać się na wielu kierunkach, znajdujących się w ofercie edukacyjnej uczelni. Na kierunku Matematyka treści matematyczne stanowią podstawę wykształcenia. W standardach kształcenia na kierunkach: Architektura krajobrazu, Biologia, Biotechnologia, Edukacja techniczno – informatyczna, Ekonomia, Fizyka, Informatyka, Ochrona środowiska, Technologia żywności i żywienia człowieka, matematyka znajduje się w grupie treści podstawowych. Na większości z tych kierunków podobną rolę ogrywają treści fizyczne.
Jednym z działów matematyki jest statystyka, której znajomość potrzebna jest m.in. studentom Socjologii, Pedagogiki i Zdrowia Publicznego.

Wiedza i umiejętności matematyczne maturzystów są bardzo zróżnicowane. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy realizowali podstawowy program z matematyki czy fizyki i nie zdawali matury z tych przedmiotów mogą mieć utrudniony start na wybrane studia. Ponadto istnieje duża dysproporcja pomiędzy przygotowaniem matematyczno – fizycznym kandydatów na studia a wymaganiami na nich stawianymi.

Aby ugruntować i uzupełnić wiedzę z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej, Uniwersytet Rzeszowski oferuje zajęcia fakultatywne z matematyki i fizyki. Zajęcia te będą realizowane przy wykorzystaniu środków EFS w ramach projektu „Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy”.

W zajęciach fakultatywnych może uczestniczyć każda osoba przyjęta na I rok studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim (przed immatrykulacją) bądź każdy student I roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych kształcący się w Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunkach, na których standardy przewidują treści z matematyki lub z fizyki bądź treści wykorzystujące wiedzę matematyczną lub fizyczną. Podstawą rekrutacji na te zajęcia będzie test kwalifikacyjny.

W roku akademickim 2011/12 przewidziane jest prowadzenie zajęć z matematyki w 10 grupach i zajęć z fizyki w 2 grupach. Wymiar godzin z matematyki będzie uzależniony od potrzeb kierunku, z jakiego będą pochodzić uczestnicy.
Planowane są:

  • 3 grupy realizujące zajęcia z matematyki w wymiarze 30 godzin,
  • 4 grupy realizujące zajęcia z matematyki w wymiarze 60 godzin,
  • 3 grupy realizujące zajęcia z matematyki w wymiarze 120 godzin,
  • 2 grupy realizujące zajęcia z fizyki w wymiarze 60 godzin.

Liczebność grupy nie przekroczy 20 osób.

Zajęcia poprowadzi doświadczona kadra dydaktyczna. Forma fakultatywna zajęć, odmienna od tradycyjnych, obowiązkowych  form akademickich (wykłady, ćwiczenia), sprzyjać będzie bezstresowej atmosferze.

Każdy uczestnik oprócz możliwości pogłębienia swej wiedzy i udoskonalenia umiejętności otrzyma bezpłatnie podręczniki i materiały szkoleniowe.

Bliższe informacje o zajęciach fakultatywnych z matematyki i fizyki można uzyskać pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wypełniania deklaracji uczestnictwa i formularza rejestracyjnego oraz zapoznania się z załączonym regulaminem.