Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji na studia II stopnia specjalność Biotechnologia molekularna

1.Przyjęcie kandydatów odbywa się na podstawie konkursu prac licencjackich i rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Kolegium Dziekańskie z podstaw biotechnologii.

2.Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydatów, mających ukończone studia licencjackie
i inne na kierunkach matematyczno-przyrodniczych (preferowani będą studenci z wysoką średnią ocen ze studiów licencjackich lub inżynierskich).

3.Stosuje się następujące zasady ustalania punktów:

a) ocena z pracy licencjackiej:

bdb       5 pkt
db        4 pkt
dst       3 pkt

b) ocena z rozmowy kwalifikacyjnej:

bdb       5 pkt
db        4 pkt
dst       3 pkt
ndst      0 pkt

4.Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc.