Seminaria

Celem spotkań seminaryjnych będzie konfrontacja treści kształcenia na UR względem potrzeb rynku pracy oraz propozycje dotyczące modyfikacji programów kształcenia w celu dopasowywania kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy.

Seminaria będą miały charakter spotkań środowiska biznesowego ze środowiskiem akademickim, z udziałem studentów, w celu wypracowania jak najlepszych standardów kształcenia na potrzeby rynku pracy. Odbywać się będą dwa razy w roku w 6 grupach panelowych:

1.    zastosowań matematyki,
2.    nauk technicznych,
3.    analityczno-biotechnologicznym,
4.    nauk medycznych,
5.    zarządzania i gospodarowania,
6.    zastosowań informatyki.


Efektem rocznych spotkań seminaryjnych będzie raport zawierający postulaty dotyczące zmian w zakresie treści kształcenia, propozycje dotyczące modyfikacji programów kształcenia, materiały z warsztatów szkoleniowych.