Staże i praktyki

W okresie od października 2009 roku do grudnia 2012 roku niepracujący studenci trzeciego roku studiów I stopnia oraz studenci II stopnia i absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego będą mieli możliwość skorzystania ze staży studenckich i absolwenckich oraz praktyk współfinansowanych przez Unię Europejską, w przedsiębiorstwach i instytucjach na terenie całej Polski.

Przewidywane są;

  • miesięczne bezpłatne praktyki,
  • płatne trzymiesięczne staże studenckie,
  • płatne sześciomiesięczne staże absolwenckie.

Praktykami zostanie objętych 560 studentów.

Staże będą przeznaczone dla:

  • 250 studentów UR trzeciego roku studiów I stopnia oraz studentów II stopnia – staże 3-miesięczne.
  • 130 absolwentów UR – staże 6-miesięczne.