Szkolenia specjalistyczne

Tematy i terminy szkoleń:

Organizacja i technika prac biurowych

 • 09.11.2012
 • 16.11.2012
 • 23.11.2012 (początek godz. 15.30)

Pomysł na udany biznes

 • 09.11. 2012
 • 16.11.2012
 • 23.11.2012 (godz. 11:00 -15:00)

Uwarunkowania zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej a system podatkowy w Polsce

 • 15.11. 2012
 • 22.11. 2012
 • 29.11. 2012

(początek godz. 15:00)

Współpraca i zarządzanie zespołem

 • 14.12.2012
 • 15.12.2012

Procesy podejmowania decyzji w praktyce

 • 07.12.2012
 • 08.12.2012

Rekrutacja potrwa do dnia 01.11.2012 r. do godz. 18:00.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy szkoleń mają zagwarantowane materiały szkoleniowe!

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!

W związku z bardzo dużą liczbą zgłoszeń na szkolenia specjalistyczne, osoby, które zgodnie z regulaminem szkoleń specjalistycznych zostaną  zakwalifikowane na szkolenia, otrzymają informację o zakwalifikowaniu drogą pisemną (e-mail) lub telefoniczną. Z osób, które nie zakwalifikują się na szkolenia  zostanie utworzona lista rezerwowa, powstała według kryterium, o którym mowa w Regulaminie szkoleń specjalistycznych (ust. 2 par.1).

Cel szkoleń specjalistycznych:

rozszerzenie i dostosowanie  umiejętności i kompetencji zawodowych studentów i absolwentów UR do potrzeb współczesnego rynku pracy

Tematyka szkoleń ujęta została w 5 blokach tematycznych:

Psychologia i socjologia pracy

1. Skuteczne zachowania na rynku pracy
2. Asertywność
3. Public relations
4. Umiejętności interpersonalne
5. Kreowanie własnego wizerunku zawodowego

Prawo pracy

6. Prawo pracy w praktyce
7. Publiczno-prawna ochrona konkurencji
8. Arbitraż i mediacja w praktyce polskiej i europejskiej
9. Prawo gospodarcze w praktyce

Zarządzanie

10. Procesy podejmowania decyzji w praktyce
11. Techniki menadżerskie
12. Zarządzanie projektem
13. Logistyka kanałów dystrybucji
14. Pomysł na udany biznes
15. Marketing management
16. Współpraca i zarządzanie zespołem

Rynek pracy

17. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a poziom wiedzy kadr kierowniczych i pracowników
18. Funkcjonowanie polskiego i europejskiego rynku pracy programy rynku pracy
19. Znajomość praw konsumenta atutem na rynku pracy w sektorze handlowym
20. Negocjacje w biznesie a praktyka na rynku pracy
21. Wybór pracodawcy a korzyści finansowe
22. Marketplace

Organizacja

23. Organizacja i technika prac biurowych
24. Uwarunkowania zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej a system podatkowy w Polsce
25. Pomysł na udany biznes

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów w danej dziedzinie. Mają formę cyklu  kilku spotkań wykładowo-warsztatowych (łącznie 15 godz. na cykl).

Po ukończeniu wybranego  szkolenia specjalistycznego studenci otrzymają dyplom ukończenia szkolenia.

Termin realizacji trzeciej edycji ww. szkoleń: styczeń-grudzień 2012r.

Trzecia edycja szkoleń rozpoczeła się w styczniu 2012 r. Informacje o nowych terminach rekrutacji ukazują się systematycznie zgodnie z planem szkoleń przewidzianych do realizacji w 2012 r. Najbliższa rekrutacja jest przewidziana na miesiąc wrzesień 2012 r.

W przypadku wolnych miejsc na poszczególne szkolenia przewiduje się ogłoszenie dodatkowych rekrutacji.

Osoby, które zgodnie z regulaminem szkoleń specjalistycznych zostaną  zakwalifikowane na szkolenia, otrzymają informację o zakwalifikowaniu drogą pisemną (e-mail) lub telefoniczną.

Uwaga!

Informujemy, że termin szkolenia nt. MARKETPLACE został przesunięty na październik 2012 r.

Galeria zdjęć