Warsztaty panelowe

 

Warsztaty panelowe mają na celu podniesienie umiejętności praktycznych studentów, skonfrontowanie wiedzy zdobytej podczas studiów z praktycznymi potrzebami rynku pracy oraz zweryfikowanie i rozszerzenie kompetencji ułatwiających poruszanie się po rynku pracy.
W trakcie 3 lat trwania projektu 360 studentów będzie uczestniczyć w warsztatach  prowadzonych przez specjalistów – praktyków w 6 grupach panelowych:

1.    zastosowań matematyki,
2.    nauk technicznych,
3.    analityczno-biotechnologicznym,
4.    nauk medycznych,
5.    zarządzania i gospodarowania,
6.    zastosowań informatyki.

Warsztaty odbywać się będą w grupach dwudziestoosobowych cyklicznie raz w miesiącu.

Uczestnicy warsztatów mają zagwarantowane materiały szkoleniowe i catering.