Wypożyczalnia

 


 

Wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu wspomagającego proces uczenia się osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest w budynku Biblioteki Głównej UR ul. Stanisława Pigonia 8 na I piętrze w pomieszczeniu Czytelni. Wypożyczalnia wyposażona jest w:

  • oprogramowanie komputerowe powiększająco-udźwiękawiające na nośnikach USB

  • systemy FM

  • specjalne klawiatury i myszy komputerowe

  • notesy mówiące

  • powiększalniki telewizyjne

  • lupy elektroniczne

Bydynek Biblioteki wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich oraz windę znajdującą się w holu na przeciw głównego wejścia. Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z usług wypożyczalni.

Więcej informacji:

Pan Dawid Bobowski, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biblioteka UR, ul. prof. Stanisława Pigonia 8 ( Czytelnia )

 

Wyciąg z Regulaminu wypożyczalni:

1. Z zasobów wypożyczalni korzystać mogą:

1) niepełnosprawni studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego zarejestrowani w OWiRON,

2) jednostki Uniwersytetu Rzeszowskiego,

3) organizacje studenckie,

4) inne podmioty.

2. Sprzęt wypożyczany jest maksymalnie na okres 3 miesięcy na wniosek osoby zainteresowanej złożony na odpowiednim formularzu. Okres wypożyczenia może zostać przedłużony.

3. Wnioski o wypożyczenie sprzętu rozpatruje kierownik wypożyczalni.

4. Od decyzji kierownika wypożyczalni przysługuje odwołanie do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Odwołanie wnosi się na piśmie, w terminie 14 dni od daty doręczenia osobie zainteresowanej decyzji kierownika wypożyczalni.

5. Sprzęt wydawany jest za pokwitowaniem na specjalnym formularzu wraz z opisem stanu urządzenia na dzień wydania.

6. Osoba korzystająca ze sprzętu ponosi pełną odpowiedzialność finansową za jego ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub utratę. Wypożyczony sprzęt nie może być przez nią w jakikolwiek sposób udostępniany osobom trzecim.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie w stosunkach pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a osobą wypożyczającą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) o użyczeniu.