Konferencja

W dniu 24 listopada 2009 odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy”. Wzięło w niej udział ponad 300 osób: kadra i pracownicy Uniwersytetu, studenci oraz przedstawiciele firm i instytucji z regionu (m.in. Zelmer, WSK, PBW, PBS, Invest-Bank, US, BMW).

Konferencja rozpoczęła się od wystąpień JM Rektora UR prof. dr hab. Stanisława Uliasza, oraz Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej dr hab. inż. prof. UR Czesława Puchalskiego.

Podczas uroczystości omówiono główne założenia projektu, mające na celu rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej Uniwersytetu oraz dostosowanie jej do wymagań rynku pracy. Przedstawione zostały zadania Staże i Praktyki, Studencka Akademia Umiejętności oraz Dodać Skrzydeł – pakiet szans dla studenta niepełnosprawnego.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, głównie ze strony studentów, do których w szczególności kierowany jest projekt.

Dziękujemy serdeczne wszystkim gościom za przybycie.