Zapytanie ofertowe z dnia 07.12.2009r.

Biuro projektu "Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy” zaprasza do składania ofert cenowych na sprzęt:

 1. Bindownicę elektryczną Fellowes Galaxy e 5000

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • dostępność.

Mile widziane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na adres:

Uniwersytet Rzeszowski,

Biuro projektu "Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy"

al. T. Rejtana 16c,

35-959 Rzeszów

lub też odebrana osobiście przez kupującego.

Termin składania ofert upływa w dniu: 16 grudnia 2009r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • cena 90%
 • dostępność 10%
Osoba do kontaktu:  Bartłomiej Ilasz            tel. 17 872 10 27 
 

Zapytanie ofertowe z dnia 23.11.2009r.

Biuro projektu "Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy” zaprasza do składania ofert cenowych na sprzęt:

 1. Szafa aktowa o podwyższonej odporności ogniowej o wymiarach (Wysokość x Szerokość x Głębokość): 1950 x 930 x 500 mm

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • dostępność.

Mile widziane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na adres:

Uniwersytet Rzeszowski,

Biuro projektu "Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy"

al. T. Rejtana 16c,

35-959 Rzeszów

lub też odebrana osobiście przez kupującego.

Termin składania ofert upływa w dniu: 2 grudnia 2009r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • cena 100%

Osoba do kontaktu:  Paweł Dubis            tel. 17 872 10 92 

 
Więcej artykułów…